Arrival
Departure


Terms and conditions


Payment Policy
Payment policy might differ, depending on the available rate. Please check the exact payment policy next to the Rate name.
General policy
VillaBalin

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKA jelen Általános Szerződési Feltételek a Váradi Adrienn (székhely: 2000 Szentendre, József Attila utca 16., adószám: 72304637-2-33) (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett VillaBalin, a továbbiakban: „Apartman” Általános Szerződési Feltételeit, a továbbiakban: „ÁSZF” tartalmazza. Az ÁSZF azt a szerződéses tartalmat foglalja össze, melyek alapján a Szolgálgató elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

Mindent megteszünk, hogy a nálunk töltött időben Önnek a pihenése a lehető legzavartalanabb lehessen, ezért arra kérjük, hogy az ÁSZF-et olvassa el, mielőtt szállását lefoglalja.

1.  Szerződő felek

1.1.   A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

1.2.  Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.


2.  A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

2.1.  A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató írásbeli vagy szóbeli ajánlatot ad. A szóbeli vagy írásbeli ajánlat az ajánlatkérés pillanatában szabad kapacitás alapján készül. A Vendég írásos megrendelésekor igazolja vissza a még foglalható időpontokat a Szolgáltató.

2.2. A Szolgáltató szóbeli vagy írásbeli ajánlatának feltételes foglalását 5 napig biztosítja. Ha a megjelölt határidőig nem érkezik konkrét megrendelés és a szolgáltatás ellenértéke nem kerül teljes egészében kiegyenlítésre a Szolgáltató felé, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

2.3.  Ajánlatkérés nélküli szállásfoglalás az Apartman weboldalán: a www.villabalin.hu címen, illetve Közvetítők weboldalán a booking.com weboldalán: www.booking.com, a szállás.hu weboldalán: www.szallas.hu és az rbnb weboldalán: www.rbnb.com lehetséges.

2.4.  Az Apartman weboldalán történő foglalás esetében is érvényes, hogy amennyiben a foglalást követőn 5 napon belül a szolgáltatás ellenértéke nem kerül teljes egészében kiegyenlítésre a Szolgáltató felé, úgy a foglalás automatikusan törlődik a rendszerből.

2.5.  A Szerződés kizárólag a foglalás Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

2.6.  Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

2.7.  A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

2.8.  Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

2.9.  A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

2.10.  A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat, a bejelentőlap kitöltése kötelező.

2.11.  A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Vendég írásbeli kérelme és a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása szükséges.

2.12.  Az Apartmannal kapcsolatos bármilyen kérést foglaláskor szükséges jelezni a Szolgáltatónak, hogy a kérés teljesítéséről időben gondoskodni tudjon.


3.  Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out

3.1.  A Vendégnek joga van az Apartmant a megállapodás szerinti nap 15.00 órától elfoglalni

3.2.  Amennyiben a Vendég nem tudja az Apartmant a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig elfoglalni a későbbi érkezési időpontot az érkezés előtti nap szükséges jeleznie.

3.3.  A Vendégnek az Apartmant az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.

3.4.  Az Apartman foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. A Vendégnek ezen igényét az érkezés előtti nap szükséges jeleznie és annak ellenértékét megtérítenie.

3.5.  A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. A szolgáltatás ellenértékét a Vendégnek a meghosszabbítás megkezdését megelőző napon szükséges megtérítenie.

3.6.  Amennyiben a Vendég az apartmant a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult az apartmant egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.


4.  Szolgáltatási árak

4.1.  Az Apartman aktuális árai az Apartman honlapján (Békésszentandrás kiadó apartman legjobb árak (villabalin.hu) szerepelnek.

4.2.  Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

5.  Ajánlatok, kedvezmények

5.1.  Az aktuális ajánlatok, kedvezmények az apartman weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni foglalásra vonatkoznak.

5.2.  A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.


6.  Kaució

6.1.  A Szolgáltató a Vendég érkezésekor a helyszínen minden esetben kaució megfizetését kéri, melynek aktuális összegét az Apartman honlapján tünteti fel.

6.2.  A kaució összege a Vendég távozásakor teljes egészében visszajár, ha nem keletkezett kár a Vendég hibájából az Apartmantban vagy annak tartozékaiban.

6.3.  A kaució összege fizethető készpénzben, bankkártyával, vagy OTP, MKB, K&H Széchenyi Pihenőkártyával.


7.  Fizetési feltételek

7.1.  A Vendég a szolgáltatás ellenértékét a foglalást követő 5 napon belül köteles kiegyenlíteni, egyéb esetben foglalása tárgytalannak tekinthető és törlődik a Szolgáltató rendszeréből. A kifizetett összegről a Szolgáltató előlegszámlát állít ki.

7.2.  Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetendő díjakról, illetve a Vendég által bármely jogcímen a Szolgáltató részére kifizetett összegről elektronikus számlát állít ki és azt e-mail útján küldi meg.

7.3.  A befizetett/befizetendő összegekről a számla kiállításakor a Szolgáltató az online foglaláskor a megadott, míg az e-mail vagy telefax, illetve telefon útján történő foglalás esetében pedig a foglaló személy által megadott adatokat veszi alapul.

7.4.  Az itt megadott adatok (név, cím, szükség esetén adószám is) szerepelnek majd a számla „Vevő” rovatában. A foglalás megtörténte után 1 napon belül a Vendég kérheti a megadott adatok módosítását, ezt követően azonban a módosítás már nem lehetséges.

7.5.  A Szolgáltató a végszámlát távozás után állítja ki a Vendég részére a foglaláskor megadott adatok alapján.

7.6.  Bár a Vendégnek lehetősége van a foglalás pénznemétől eltérő pénznemben fizetni, a számla a foglalás pénznemében kerül kiállításra.

7.7.  A számlával kapcsolatos bármilyen probléma orvoslása érdekében a Vendég, illetve a számlán vevőként megjelölt személy/cég részéről levelet szükséges küldeni az alábbi elérhetőségre: Váradi Adrienn Szentendre, József Attila utca 16.

7.8.  A jelzett észrevételt a bejelentéstől számított 15 napon belül a Szolgáltató kezeli és visszajelez a bejelentő részére.

7.9.  A Szolgáltató által kiállított eredeti elektronikus számla a foglalásban megjelölt személy/cég részére megküldött e-mailhez csatolt PDF-fájl. A vonatkozó magyar jogszabályoknak (jelenleg ez a 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról, a 2000. évi C törvény a számvitelről, valamint a 46/2007. PM rendelet) megfelelően a társaságok jogosultak számláikat elektronikus formában kibocsátani.

7.10.  Az elektronikus számla egy speciális formátumú fájl, amely tartalmazza a Szolgáltató által kibocsátott hagyományos számla képét egy PDF-dokumentum formájában (amely teljesíti a 2007. évi CXXVII. áfatörvény által előírt magyar számlaformátum követelményeit), valamint (a PDF-fájlon belül) az elektronikus aláírását és időbélyegét a fent hivatkozott magyar jogszabályok előírásainak megfelelően.

7.11.  Az aláírás a Szolgáltató nevében készül, és el van látva a e célból szerződött minősített tanúsító intézet által kiadott „minősített tanúsítvánnyal”. Az elektronikus számla minden szükséges információt tartalmaz, amelynek birtokában a számla aláírásához és időbélyegéhez csatolt tanúsítvány érvényessége ellenőrizhető.

7.12.  Amennyiben a számlát könyvelési bizonylatként használják, úgy a számla befogadója az elektronikus számlát köteles elektronikus formában tárolni (a nyomtatott számlákhoz hasonlóan).

7.13.  Az elektronikus számla eredetének és hitelességének a megtekintéséhez és ellenőrzéséhez az Adobe Reader 8-as vagy frissebb verziójú programját kell telepíteni a számítógépre.

8.  Lemondási feltételek

8.1.  Amennyiben a Szolgáltató az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

8.1.1.  A foglalásban megjelölt érkezési napot megelőző 60 napon belüli lemondás esetén a kötbér összege a foglalás értékének 50%-a.

8.1.2.  A foglalásban megjelölt érkezési napot megelőző 14 napon belüli lemondás esetén a kötbér összege a foglalás értékének 100%-a.

8.2.  Ha a Vendég az érkezési napon nem érkezik meg a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

9.  A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

9.1.  A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

9.1.1.  A Vendég nem rendeltetésszerűen használja az Apartmant és/vagy a Házirendet nem tartja be.

9.1.2.  A Vendég az Apartmant a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;

9.1.3.  A Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.

9.1.4.  A Vendég fertőző betegségben szenved.

10.  A Vendég jogai

10.1.  A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez az Apartman szokásos használatára.

10.2.  A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet:

Váradi Adrienn
Villa Balin
Szentendre, József Attila utca 16.
Tel: +36 20 239 8929
E-mail: info@villabalin.hu

10.3.  A Vendégnek háziállat elszállásolására kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélye és az általa meghatározott feltételek betartása mellett van lehetősége.

10.4.  A Szolgáltató által meghatározott feltételek nem betartása súlyos szerződésszegésnek minősül. A Szolgáltatónak ez esetben jogában áll a szolgáltatást megtagadni és a kifizetett szállásdíjat kötbér jogcímén megtartani.


11.  A Vendég kötelességei

11.1.  A Vendég kötelessége a megállapodás szerinti díj megfizetése a foglalást követő 5 napon belül.

11.2.  A Vendégek kötelessége az Apartmanban elhelyezett Házirend betartása.

11.3.  A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

11.4.  A Vendégek gépjárműveikkel ingyenesen parkolhatnak az Apartman zárt parkolójában és az Apartman kerítése előtti közterületen.

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.

A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

11.5.  A komplexum (az Apartman és az azt körülvevő kerítésen belül) területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendégek kizárólag saját felelősségükre használhatják a rendelkezésükre bocsájtott használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

11.6.  A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében az Apartman zárt helyiségeiben (beleértve a nyárikonyhát is) tilos a dohányzás. Az Apartman alkalmazottai jogosultak a Vendégeket, valamint az Apartman területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A Vendégek, illetve az Apartman területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

11.7.  Amennyiben bármely Vendég vagy az Apartman területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Szolgáltatót az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

11.8.  A Vendég köteles tűz vagy egyéb rendkívüli, veszélyt jelentő esemény esetén a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

11.9.  A Vendég mindazon károkért felelős, melyeket a Szolgáltató a Vendég, a Vendég kísérője vagy a Vendég felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

11.10.  A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon az Apartmanban, a gyermek által okozott károkért a teljes felelősség a szülőt terheli.

11.11.  Az Apartman közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

11.12.  A Vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Szolgáltató írásos hozzájárulása, továbbá a Vendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

11.13.  A Vendégnek az Apartmanban való tartózkodása alatt esetlegesen őt ért káreseményt azonnal jelentenie kell, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.


12.  A Szolgáltató jogai

12.1.  A Szolgáltató képviselője a Vendég érkezésekor és távozásakor Leltár dokumentációt vesz fel a Vendéggel közösen, mely során az Apartmanban található berendezési tárgyak és eszközök épségét és működőképességét ellenőrzik és dokumentálják.

12.2.  A Szolgáltató képviselője jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

13.  A Szolgáltató kötelessége

13.1.  A Szolgáltató kötelessége a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások szerinti teljesítése.

13.2.  A Szolgáltató kötelessége a Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

14.  A Szolgáltató kártérítési felelőssége

14.1.  A Szolgáltató vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezik.

14.2.  A Szolgáltató az Apartmanban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal.

14.3.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges károkért vagy balesetekért.

14.4.  A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior) miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

14.5.  A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

14.6.  A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha az Apartman wellness részlegnek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen területek használata korlátozott vagy nem megengedett.

15.  Adatvédelmi nyilatkozat

15.1.  Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

15.2.  A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése a Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. A Szolgáltató a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja.

Szentendre, 2022. január 1.
Cancellation Policy
Cancellation policy might differ, depending on the available rate. Please check the exact cancellation policy next to the Rate name.

Have a discount code?

Total:

My Booking


You have not added any rooms to the booking yet. Please select a room from the left side
Guests:

Property Information


VillaBalin - Hungary
Mobile: +36202398929
Web: https://villabalin.hu
Email: info@villabalin.hu
5561 - Békésszentandrás
Dinnyelaposi üdülő-sor 118
Show location on map
NTAK reg. number:VillaBalin is using Secure Internet Booking Engine, provided by SabeeApp - Cloud Hotel Management System.
Technology provided by SabeeApp © 2024 All rights reserved
Return to VillaBalin official website.