Arrival date
Departure date

Terms and conditions


Check-in / Check-out policy
Chính sách nhận phòng sớm | EARLY CHECK In Policy
Khách nhận phòng trước 14:00 sẽ phải trả phí, cộng với thuế. Vui lòng liên hệ trực tiếp với khách sạn để biết thêm thông tin.
Guest checking in before 2:00 pm are charged a fee, plus tax. Please contact the hotel directly for more information.

Chính sách trả phòng trễ | Late Checkout Policy
Thanh toán trễ sau 12 giờ 30 chiều sẽ được tính phí, cộng với thuế. Không thanh toán trước 3:00 pm có thể phải trả phí phòng một ngày cộng với thuế. Vui lòng liên hệ trực tiếp với khách sạn để biết thêm thông tin.
Late checkouts after 12:30 pm are charged a fee, plus tax. Failing to checkout before 3:00 pm can incur a room charge of one full day plus tax. Please contact the hotel directly for more information.

Payment Policy
Payment policy for advance payments
Credit/Debit Card Policy

Thẻ ghi nợ và Thẻ Tín dụng sẽ được ủy quyền khi nhận phòng cho số tiền lưu trú của bạn, cộng với một khoản tiền để trang trải các khoản phụ trội. Việc ủy quyền sẽ giữ tiền cho đến khi kiểm tra, vào thời điểm đó số tiền thực sự phải chịu trong thời gian lưu trú sẽ bị tính phí.

Debit and Credit cards will be authorized at check-in for the amount of your stay, plus an amount to cover incidentals. The authorization will hold the funds until check out, at which time the amount actually incurred during the stay will be charged.

Cash Payment Policy
Khách trả tiền phải thanh toán phí phòng và thuế khi nhận phòng. Ngoài ra, khách phải trả khoản tiền đặt cọc ít nhất là 1.000.000 vnd lần cho các khoản phát sinh có thể. Số tiền này sẽ được hoàn trả tại ngày trả phòng

Cash paying guests must settle room charge and taxes upon check in. In addition, a minimum 100usd incidental deposit is required.

Cash Deposit Policy
Khách hàng thanh toán tiền mặt (không có thẻ tín dụng) phải xuất trình giấy tờ tùy thân và khoản tiền đặt cọc 1000.000 vnd được hoàn lại khi kiểm tra phòng và căn phòng không bị thiệt hại vật chất hoặc tiếng ồn cho khách khác
Cash paying guests (without credit cards) must produce photo identification and a 0 security deposit which is refundable upon room inspection and the room is found to be free of physical or noise damages to other guests


Pet policy
Không chấp nhận vật nuôi | Pets are not allowed in room.
General policy
Yêu cầu giấy tờ tùy thân | ID Requirement
Vì mục đích an ninh, yêu cầu nhận dạng ảnh hợp lệ khi nhận phòng. Các mẫu chấp nhận được bao gồm giấy phép lái xe, hộ chiếu và / hoặc bằng chứng về tuổi. Khách phải từ 18 tuổi trở lên để đặt phòng. Khách phải xuất trình giấy tờ có ảnh khi nhận phòng.

For security purposes, valid photo identification is required at check-in. Acceptable forms include a driver's license, passport, and/or proof of age card. Guests must be 18 years or older to reserve a room. Guests must present a photo ID at check in.

Chính sách liên phòng và yêu cầu đặt biệt | Connecting Room Policy/Specific Room Request
Yêu cầu cụ thể về phòng được xem xét nhưng không thể đảm bảo được dựa trên tỷ lệ phòng khách sạn. Vui lòng nêu bật yêu cầu đặc biệt khi xác nhận đặt phòng. Rang Garden sẽ làm tốt nhất để đáp ứng yêu cầu này. Tuy nhiên, điều này vẫn sẽ tùy thuộc vào tình trạng sẵn có khi kiểm tra trong thời gian.
Specific room request are considered, but cannot be guaranteed based on hotel occupancy. Kindly highlight the special request when confirming the reservation. Rang Garden will do the best to accommodate this request. However this will still be subject to availability upon the check in time.

Chính sách giường phụ/ khách cộng thêm | Extra Bedding Policy/Extra Guest
Khách sạn tính thêm 350.000vnd cho khách bổ sung không đăng ký với khách sạn và vượt quá mức tiêu chuẩn. Khách sạn phải tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn liên quan đến phòng khách. Giường gấp có sẵn với khoản phí là 350,000vnd. Không có giường phụ thứ 2 cho các phòng có hai giường.
The hotel charges 15.00usd for additional guest not registered with the hotel and exceeding standard occupancy. The hotel must follow all safety rules in regards to occupancy. Roll-away beds are available for a fee of 15.00usd. Roll-away beds are not available for rooms with two beds.

Chính sách Danh sách chờ đặt phòng | WAIT LIST Policy
Khách sạn cung cấp dịch vụ danh sách chờ đợi. Liên hệ trực tiếp với khách sạn.
Hotel does offer a wait list. Contact hotel directly.

Chính sách bồi thường thiệt hại | INCIDENTAL POLICY
Bất kỳ chi phí phát sinh sẽ được tính trực tiếp cho khách khi phát hiện bất kỳ thiệt hại bởi khách hoặc du khách khi trả phòng. Điều này bao gồm các cuộc gọi điện thoại, vật nuôi gây thiệt hại hoặc các mặt hàng khách sạn bị thiếu.
Any incidental charges will be charged directly to the guest upon discover of any damages done to property by guest or visitors upon check out. This includes phone calls, pet damages or missing hotel items.
Chính sách tiếng ồn và làm phiền | Noise/Disturbance Policy
Khách sạn không chấp nhận tiếng ồn quá nhiều hoặc những rối loạn từ phòng khách. Nếu nhận được khiếu nại về tiếng ồn, khách hàng có thể hoặc không thể nhận được một cảnh báo để chấm dứt hoạt động vi phạm. Nếu khách sạn nhận được khiếu nại khác, khách sẽ được yêu cầu rời khỏi khách sạn và mất bất kỳ khoản thanh toán nào cho phòng nghĩ, kể cả tiền đặt cọc.
The hotel does not tolerate excessive noise or disturbances from guest rooms. If a noise complaint is received, guests may or may not receive one warning to cease the offending activity. If the hotel receives another complaint, guests will be asked to leave the hotel and forfeit any payment due for the room, including the deposit.

Chính sách bảo quản bưu kiện | Package Handling Policy
Khách sạn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ gói hàng gửi cho khách. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các gói hàng đã nhận được cấp cho khách đặt tại khách sạn. Khi nhận được bất kỳ gói khách sạn nào, nhân viên khách sạn phải ký nhận thay mặt khách và phát hành cho khách yêu cầu phải có chữ ký.
Khách sạn không lưu trữ gói cho khách không phải là khách. Gói được lưu trữ cho khách đến và khởi hành dựa trên tình huống. Khách sạn không tổ chức lưu giữ gói hàng cho khách hơn 1 tuần. Nếu điều này xảy ra, khách có thể chịu tính phí lưu trữ hàng ngày là 50,000vnd
The hotel is not responsible for any packages mailed to the guest .We ensure that all packages received are issued to the guest reserved in the hotel. Upon receiving any packages hotel staff is required to signature receiving on behalf of a guest and issuing to a guest requires signature.

The hotel does not store packages for non guest. Packages are stored for arriving guest and departing guest based on circumstance. The hotel does not hold packages more than 1 week for a guest. If this does occur the guest can  charge  a daily storage fee of 2.00usd
Chính sách hồ bơi | Pool Policy
Không có nhân viên cứu hộ đang làm nhiệm vụ; khách bơi tự chịu rủi ro. Trẻ em dưới 14 tuổi không được phép vào hồ bơi mà không có sự giám sát của người lớn. Quần áo tắm thích hợp phải được mặc ở tất cả các lần.
No lifeguard is on duty; guests swim at their own risk. Children under the age of 14 years are not permitted in the pool without the supervision of an adult. Proper bathing attire must be worn at all times.

Chính sách hút thuốc | Smoking Policy
Tất cả các phòng nghỉ không được phép hút thuốc và không gian công cộng đều được cho phép hút thuốc. Phí dọn dẹp sâu 1000.000 sẽ được thanh toán cho bất kỳ khách nào ở lâu dài.
All guest rooms and public spaces are smoke permitted. A 0 deep cleaning fee will be charged to any guest who has long stay.

Chính sách khách lưu lại | Occupancy Policy
Không được phép tiệc và tụ họp trong phòng ngủ. Phòng chứa tối đa cho tất cả các phòng nghỉ và suite là bốn người lớn. Nếu có hơn bốn người lớn được tìm thấy trong phòng khách hoặc suite, tất cả khách không đăng ký sẽ được yêu cầu rời khỏi khách sạn ngay lập tức.
Parties and gatherings in sleeping rooms are not permitted. The maximum occupancy for all guest rooms and suites is four adults. If more than four adults are found in a guest room or suite, all unregistered guests will be asked to leave the hotel immediately

Chính sách dịch vụ bên ngoài | Outside Vendor Policy
Yêu cầu nhà cung cấp bên ngoài  trong phòng của bạn là không được phép do an ninh vi phạm của khách sạn và sự an toàn của khách hàng khác. Xin lưu ý rằng cảnh báo đầu tiên sẽ được phát hành. Nếu có bất kỳ sự việc hoặc tình huống nào khác liên quan đến nhà cung cấp bên ngoài trong phòng của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo chấm dứt hợp đồng thuê sớm và mất bất kỳ khoản thanh toán nào cho phòng.
Requesting outside vendor in your room is not permitted due to security breach of the hotel and safety of other guests. Please be advised that first warning will be issued. Should there be any further incident or circumstances with respect to outside vendor in your room, we will serve you with a notice to terminate your tenancy early and forfeit any payment due for the room, including the deposit.
Cancellation Policy
Cancellation policy might differ, depending on the available rate. Please check the exact cancellation policy next to the Rate name.

Have a discount code?

Total:

My Booking


You have not added any rooms to the booking yet. Please select a room from the left side
Guests:

Property Information


Rang Garden Resort - Vietnam
Phone: (0252) 3.743.787
Mobile: (0252) 3.743.786
Web: http://www.rang-muine.com
Email: ranggarden@gmail.com
- Nguyen Dinh Chieu
233A Nguyen Dinh Chieu, Mui Ne, Vietnam
Map location
Inspired by the rhythms of nature, Rang Garden Resortis nestled in a carefully landscaped tropical garden and waterscape. The array of flowering plants, blooming shrubs and lush palm grove, offer an oasis of peace and serenity which are

valued features of this resort.
Exquisitely furnished with tasteful artifacts that add to its intimate charm, Rang Garden Bungalow is encompassed with rustic Cham style chalets, surrounded by lush tropical gardens. From plant canopied verandas to a sprinkling of stone statue fountains, softly cascading waterfalls, lily-padded ponds and pebbled rock fountains, this idyllic setting is a haven of tranquility and calm.
Idle your time away. Rejuvenate and pamper your soul. Bask in the warmth of Muine's beautiful sunset. All at Rang Garden Bungalow, a tranquil beach paradise.

Rang Garden Resort is using Secure Internet Booking Engine, provided by SabeeApp - Cloud Hotel Management System.
Powered by SabeeApp © 2018 All rights reserved
Return to Rang Garden Resort official website.